YENZA UMKHIQIZO WEKHwalithi EPHAKEME
XOXA Intengo eguqukayo

 

Okunye Uhlobo Amabombo