YENZA UMKHIQIZO WEKHwalithi EPHAKEME
XOXA Intengo eguqukayo

 

23100 Uchungechunge